PAT A MAT – Obsah 8. zväzku

Technický redaktor Ivan Jarolín pripravil kompletný obsah 8. zväzku časopisu PAT A MAT. Zahŕňa čísla 83-94, čo je celkovo 400 strán. Zároveň je možné v ňom nájsť referencie na všetky diagramy členené podľa oddelení a autorov.

Obsah si môžete stiahnuť ako pdf súbor.