Kontakty

PAT A MAT, časopis kompozičného šachu

 

Oddelenie Redaktor Adresa E-mail
Vedúci
redaktor
Michal Dragoun Kettnerova 1939/3, CZ-155 00 Praha 5, m.dragoun@gmail.com
#2 Peter Gvozdják Hlaváčiková 9, SK-841 05 Bratislava 4 peter.gvozdjak@gmail.com
#3 Juraj Šťastný M. M. Hodžu 2417/11, SK-960 01 Zvolen juro.stastny@gmail.com
#n Juraj Lörinc Pažítková 5, SK-821 01 Bratislava 2 juraj.lorinc@gmail.com
s# Jozef Havran Kukučínova 15, SK-927 01 Šaľa havran@computerservis.sk
+/= Ľuboš Kekely SK-023 32 Snežnica 128 kekely@zmail.sk
h# Ladislav Salai jr. Kernova 6, SK-036 01 Martin ladislav.salai61@gmail.com
exo Juraj Lörinc Pažítková 5, SK-821 01 Bratislava 2 juraj.lorinc@gmail.com
Technická
realizácia
Ivan Jarolín Černyševského 39, SK-851 01 Bratislava 5 ijarolin@gmail.com
Distribúcia Juraj Lörinc Pažítková 5, SK-821 01 Bratislava 2 juraj.lorinc@gmail.com

Vydáva © Slovenská organizácia kompozičného šachu, občianske združenie, Zimná 2, SK-821 02 Bratislava, IČO 31749917
Predplatné na účet vedený v Tatra Banke:
IBAN SK 33 1100 0000 0026 2902 3890, BIC/SWIFT-Code TATR SK BX
Do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno.

Comments are closed.