Exokamene v PAM 88

Definície použitých exokameňov v PAM 88

Kameň Anglicky Symbol Popis
Blcha (dámska) Locust špeciálna preskakujúca a bravá figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe dámy na prázdne pole tesne za preskočený kameň opačnej farby. Pritom tento kameň berie. Napríklad pri postavení: biely Ka1, Bb4, Be7, čierny Kf4, Bg4, Bg7 nie je ani jeden z kráľov v šachu (lebo za nimi nie sú voľné polia, kam by Bb4 resp. Bg7 skočili pri ich „braní“) a sú možné len tieto ťahy s braním: Be7 (:g7)-h7, Ka1-a2, Ka1-b1, Bg7(:e7)-d7, Kf4-f5, Kf4-f3 a Kf4-g3.
Cvrček (dámsky) Grasshopper sq preskakujúca dráhovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe dámy na prvé pole tejto dráhy za prekážkou.
Červia diera Wormhole @ pole, umožňujúce kameňu, ktorý naň vstúpi, okamžite sa „vynoriť“ ako súčasť ťahu z inej, ľubovoľnej červiej diery.
Dvojcvrček exofigúra, ktorej ťah pozostáva z dvoch ťahov cvrčka vykonaných bezprostredne za sebou, pričom nemusia ležať na jednej priamke. Brať môže iba druhým ťahom.
Hlúpy kráľ ^ kráľ bez pohyblivosti.
Horizontálna veža smerová figúra, veža, ktorá môže robiť ťahy iba po horizontále a to v oboch smeroch.
Leo uv čínska dáma, kombinovaná figúra s pohyblivosťou paa a vaa.
Lion (dámsky) wx preskakujúca dráhovo-dráhová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe dámy na jedno z polí tejto dráhy za prekážkou. Napríklad pri postavení wxa1, wxa6, wxd4 sú možné tieto ťahy: wxa1-a7, wxa1-a8, wxa1-e5, wxa1-f6, wxa1-g7, wxa1-h8.
Magický kameň Magic unit # kameň, ktorý mení farbu kameňov okrem kráľov a iných magických kameňov, a to týchto: 1. kameňa, ktorý pred ľubovoľným ťahom nebol v pôsobnosti magického kameňa a týmto ťahom sa do nej dostal, 2. kameňa, ktorý pred svojím ťahom bol v pôsobnosti magického kameňa a po svojom ťahu v nej zostal, 3. kameňa, ktorý pred ťahom magického kameňa bol v jeho pôsobnosti a po ňom v nej ostal, pritom však magický kamerň už naň musí pôsobiť po inej línii. Pri šachu magickým kameňom je jeho magická sila po dobu odpovedi na tento šach zrušená, t.j. napr. kameň prerušujúci líniu šachu nemení farbu. Magický pešiak sa premieňa na magické kamene.
Morské kamene (siréna – morská dáma, triton – morská veža, nereida – morský strelec, morský tátoš, morská ruža, …) dráhové metakamene, ktoré chodia ako dáma, (veža, strelec, tátoš, ruža…), a pôsobia ako dámska (vežová, strelcová, tátošová, ružová…) blcha.
Morský jazdec metafigúra s chodom jazdca a pôsobnosťou jazdcovej blchy.
Nao g čínsky tátoš, tátoš, ktorý po prekážku iba chodí a za prekážkou iba pôsobí.
Odrazová figúra figúra, ktorá sa v rámci svojho ťahu môže odraziť od okraja šachovnice a pokračovať v ťahu.
Odrazový strelec (Arcibiskup) strelec, ktorý sa v rámci svojho ťahu môže odraziť od okraja šachovnice a pokračovať v ťahu po diagonále rovnakej farby maximálne na druhé okrajové pole šachovnice.
Pao y čínska veža, metafigúra, veža ktorá po prekážku iba chodí a za prekážkou iba pôsobí.
Paralyzujúci kameň Paralysing unit exokameň, u ktorého je schopnosť brať a šachovať nahradená schopnosťou paralyzovať kamene opačnej strany. Para-lyzované kamene strácajú svoju pôsobnosť, nestrácajú však schopnosť paralyzovať.
Prešporský kráľ Pressburger King k kráľ, ktorý pri napadnutí súperovým kameňom musí vykonať ťah, pričom definitívne získava pohyblivosť kameňa, ktorý ho napadol a navždy stráca funkciu kráľa.
Princezná Princess kombinovaná figúra s pohyblivosťou strelca a jazdca.
Rao (čínska ruža) Chinese Rose metafigúra, ruža, ktorá po prekážku iba chodí a za prekážkou iba pôsobí.
Ruža (jazdcová ruža) Rose dráhová figúra, ktorá sa pohybuje po dráhe vytvorenej z doskočných polí jazdca usporiadaných do tvaru vypuklého osemuholníka (kruhu).
Siréna morská dáma, metafigúra s chodom dámy a pôsobnosťou dámskej blchy.
Strelcový cvrček Bishop-hopper b preskakujúca dráhovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe strelca na prvé pole tejto dráhy za prekážkou.
Strelcový lion Bishop Lion m preskakujúca dráhovo-dráhová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe strelca na jedno z polí tejto dráhy za prekážkou.
Superpao metafigúra, veža, ktorá po prvú prekážku iba ťahá, po druhej prekážke iba pôsobí.
Tátoš Nightrider n dráhová figúra, ktorá sa pohybuje po dráhe vytvorenej z doskočných polí jazdca usporiadaných do priamky.
Triton morská veža, metafigúra s chodom veže a pôsobnosťou vežovej blchy.
Ťava Camel î skokan (1,3). Bodová figúra s pohyblivosťou na polia so súradnicami (1,3).
Vao l čínsky strelec, metafigúra, strelec, ktorý po prekážku iba chodí a za prekážkou iba pôsobí.
Veľký fers (exostrelec) figúra, ktorá chodí i pôsobí ako strelec, ale pri jeho braní sa znovuzrodí ako exofigúra, t. j. biely veľký fers na ôsmom a čierny na prvom rade.
Vežový cvrček Rook-hopper o preskakujúca dráhovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe veže na prvé pole tejto dráhy za prekážkou.
Vežový lion Rook Lion z preskakujúca dráhovo-dráhová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe veže na jedno z polí tejto dráhy za prekážkou.
Žirafa Giraffe Å skokan (1,4). Bodová figúra s pohyblivosťou na polia so súradnicami (1,4).

 

Comments are closed.