Terminológia

V tejto sekcii nájdete všetky termíny a pojmy použité v našom časopise. Kvôli lepšej prehľadnosti sú roztriedené do niekoľkých skupín:

  • Použité symboly – prehľad použitých exofigúr.
  • Kamene – definície exokameňov s popisom ich chodu a pôsobnosti.
  • Podmienky – zoznam výziev a exopodmienok s definíciami a príkladmi.

Táto časť je priebežne dopĺňaná s každým novým číslom PAM, preto zo začiatku budú podmienky rozdelené podľa jednotlivých čísiel časopisu. Prístup je cez aktuálne menu >>Terminológia<<.

Comments are closed.