Exokamene v PAM

Kameň Anglicky Symbol Popis PAM
Blcha (dámska) Locust špeciálna preskakujúca a bravá figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe dámy na prázdne pole tesne za preskočený kameň opačnej farby. Pritom tento kameň berie. Napríklad pri postavení: biely ra1, dqb4, dqe7, čierny Rf4, ˇ»g4, ˇ»g7 nie je ani jeden z kráľov v šachu (lebo za nimi nie sú voľné polia, kam by ˇ»b4 resp. ˇ»g7 skočili pri ich „braní“) a sú možné len tieto ťahy s braním: dqe7 (:g7)-h7, ra1-a2, ra1-b1, ˇ»g7(:e7)-d7, Rf4-f5, Rf4-f3 a Rf4-g3. 8890
Cvrček (dámsky) Grasshopper sq preskakujúca dráhovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe dámy na prvé pole tejto dráhy za prekážkou. 888990
Červia diera Wormhole @ pole, umožňujúce kameňu, ktorý naň vstúpi, okamžite sa „vynoriť“ ako súčasť ťahu z inej, ľubovoľnej červiej diery. 88
Dvojcvrček exofigúra, ktorej ťah pozostáva z dvoch ťahov cvrčka vykonaných bezprostredne za sebou, pričom nemusia ležať na jednej priamke. Brať môže iba druhým ťahom. 88
Hlúpy kráľ ^ kráľ bez pohyblivosti. 88
Horizontálna veža smerová figúra, veža, ktorá môže robiť ťahy iba po horizontále a to v oboch smeroch. 88
Leo uv čínska dáma, kombinovaná figúra s pohyblivosťou paa a vaa. 888990
Lion (dámsky) wx preskakujúca dráhovo-dráhová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe dámy na jedno z polí tejto dráhy za prekážkou. Napríklad pri postavení wxa1, wxa6, wxd4 sú možné tieto ťahy: wxa1-a7, wxa1-a8, wxa1-e5, wxa1-f6, wxa1-g7, wxa1-h8. 888990
Magický kameň Magic unit # kameň, ktorý mení farbu kameňov okrem kráľov a iných magických kameňov, a to týchto: 1. kameňa, ktorý pred ľubovoľným ťahom nebol v pôsobnosti magického kameňa a týmto ťahom sa do nej dostal, 2. kameňa, ktorý pred svojím ťahom bol v pôsobnosti magického kameňa a po svojom ťahu v nej zostal, 3. kameňa, ktorý pred ťahom magického kameňa bol v jeho pôsobnosti a po ňom v nej ostal, pritom však magický kamerň už naň musí pôsobiť po inej línii. Pri šachu magickým kameňom je jeho magická sila po dobu odpovedi na tento šach zrušená, t.j. napr. kameň prerušujúci líniu šachu nemení farbu. Magický pešiak sa premieňa na magické kamene. 88
Morské kamene dráhové metakamene, ktoré chodia ako dáma (siréna = morská dáma, triton = morská veža, nereida = morský strelec, morský tátoš, morská ruža, …) a pôsobia ako dámska (vežová, strelcová, tátošová, ružová…) blcha. 8890
Morský jazdec metafigúra s chodom jazdca a pôsobnosťou jazdcovej blchy. 8890
Nao g čínsky tátoš, tátoš, ktorý po prekážku iba chodí a za prekážkou iba pôsobí. 88
Odrazová figúra figúra, ktorá sa v rámci svojho ťahu môže odraziť od okraja šachovnice a pokračovať v ťahu. 88
Odrazový strelec (Arcibiskup) strelec, ktorý sa v rámci svojho ťahu môže odraziť od okraja šachovnice a pokračovať v ťahu po diagonále rovnakej farby maximálne na druhé okrajové pole šachovnice. 88
Pao y čínska veža, metafigúra, veža ktorá po prekážku iba chodí a za prekážkou iba pôsobí. 888990
Paralyzujúci kameň Paralysing unit exokameň, u ktorého je schopnosť brať a šachovať nahradená schopnosťou paralyzovať kamene opačnej strany. Para-lyzované kamene strácajú svoju pôsobnosť, nestrácajú však schopnosť paralyzovať. 88
Prešporský kráľ Pressburger King k kráľ, ktorý pri napadnutí súperovým kameňom musí vykonať ťah, pričom definitívne získava pohyblivosť kameňa, ktorý ho napadol a navždy stráca funkciu kráľa. 8890
Princezná Princess kombinovaná figúra s pohyblivosťou strelca a jazdca. 88
Rao (čínska ruža) Chinese Rose metafigúra, ruža, ktorá po prekážku iba chodí a za prekážkou iba pôsobí. 88
Ruža (jazdcová ruža) Rose dráhová figúra, ktorá sa pohybuje po dráhe vytvorenej z doskočných polí jazdca usporiadaných do tvaru vypuklého osemuholníka (kruhu). 888990
Siréna morská dáma, metafigúra s chodom dámy a pôsobnosťou dámskej blchy. 8890
Strelcový cvrček Bishop-hopper b preskakujúca dráhovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe strelca na prvé pole tejto dráhy za prekážkou. 888990
Strelcový lion Bishop Lion m preskakujúca dráhovo-dráhová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe strelca na jedno z polí tejto dráhy za prekážkou. 888990
Superpao metafigúra, veža, ktorá po prvú prekážku iba ťahá, po druhej prekážke iba pôsobí. 8889
Tátoš Nightrider n dráhová figúra, ktorá sa pohybuje po dráhe vytvorenej z doskočných polí jazdca usporiadaných do priamky. 888990
Triton morská veža, metafigúra s chodom veže a pôsobnosťou vežovej blchy. 8890
Ťava Camel î skokan (1,3). Bodová figúra s pohyblivosťou na polia so súradnicami (1,3). 888990
Vao l čínsky strelec, metafigúra, strelec, ktorý po prekážku iba chodí a za prekážkou iba pôsobí. 888990
Veľký fers (exostrelec) figúra, ktorá chodí i pôsobí ako strelec, ale pri jeho braní sa znovuzrodí ako exofigúra, t. j. biely veľký fers na ôsmom a čierny na prvom rade. 88
Vežový cvrček Rook-hopper o preskakujúca dráhovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe veže na prvé pole tejto dráhy za prekážkou. 888990
Vežový lion Rook Lion z preskakujúca dráhovo-dráhová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe veže na jedno z polí tejto dráhy za prekážkou. 888990
Žirafa Giraffe Å skokan (1,4). Bodová figúra s pohyblivosťou na polia so súradnicami (1,4). 88
Krátkošpirálový tátoš (jazdec) dráhová figúra, ktorá sa pohybuje po dráhe vytvorenej z doskočných polí jazdca usporiadaných okolo ortogonálnej osi tak, aby pole po druhom jednotkovom ťahu bolo vzdialené od východiskového o súradnice (0,2), t. j. pohybuje sa po krátkej špirále. 89
Neutrálny kameň Neutral unit kameň, s ktorým môžu pohybovať aj šacho-vať obe strany, možno ním brať kamene druhej strany aj neutrálne kamene. 89
Superpešiak Superpawn metafigúra, ktorá sa pohybuje ako pešiak, ktorá ale môže vykonať ľubovoľný počet ťahov za sebou po stĺpci alebo diagonále, ale nemôže brať en passant. Napr. superpešiak z b2 môže zobrať na h8, a ťahať až na b8. 89
Tátošový cvrček Nightriderhopper preskakujúca dráhovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe tátoša na prvé pole tejto dráhy za prekážkou. 8990
Vrabec Spatz cvrček, ktorý nad prekážkou mení smer ťahu o 135 stupňov. 89
Zebra û skokan (2,3). Bodová figúra s pohyblivosťou na polia so súradnicami (2,3). 8990
Andernašský lion dámsky lion, ktorý mení farbu prekážky, ktorú preskakuje (okrem kráľa a neutrálnych kameňov). 90
Andernašský vežový lion vežový lion, ktorý mení farbu prekážky, ktorú preskakuje (okrem kráľa a neutrálnych kameňov). 90
Berolina j metafigúra so základným postavením na druhom (biela), resp. siedmom (čierna) rade, ktorá ťahá po diagonále o jedno pole (zo základného postavenia aj o dve polia) smerom k ôsmemu (biela), resp. k prvému (čierna) radu, kde sa môže premeniť na rovnaké kamene ako pešiak. Pôsobí v týchto smeroch o jedno pole vertikálne. Môže tiež brať súperovu berolinu mimochodom (en passant), ktorá ťahala v bezprostredne predchádzajúcom ťahu o dve polia na pole bezprostredne susediacim s polom, na ktorom berolina stojí, tak ako keby berolina ťahala len o jedno pole. Pešiak, ktorý ťahá diagonálne a pôsobí vertikálne. 90
Fers skokan (1,1). Bodová figúra s pohyblivosťou na polia so súradnicami (1,1). 90
Fersovo-kobylková blcha špeciálna preskakujúca a bravá bodovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom cez prekážku, pričom východiskové pole je vzdialené od prekážky o jednotkový ťah fersa, práve tak, ako je v rovnakom smere prekážka vzdialená od doskočného poľa, ktoré musí byť voľné. Prekážkam pritom musí byť opačnej farby, ktorá sa berie. 90
Gnu kombinovaná figúra s pohyblivosťou jazdca a ťavy, skokan (1,2)+(1,3). 90
Chameleón Chameleon exofigúra, ktorej pohyblivosť sa po každom jej ťahu cyklicky mení v poradí dáma-jazdec-strelec-veža-dáma. 90
Charybda morská moa, metafigúra, ktorá chodí ako moa, a pôsobí ako moová blcha. 90
Jazdcovo-kobylková blcha Springer-Non-Stop-Equihopper-Locust špeciálna preskakujúca a bravá bodovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom cez prekážku, pričom východiskové pole je vzdialené od prekážky o jednotkový ťah jazdca, práve tak, ako je v rovnakom smere prekážka vzdialená od doskočného poľa, ktoré musí byť voľné. Prekážka pritom musí byť opačnej farby, ktorá sa berie. 90
Klokan Kangaroo preskakujúca dráhovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe dámy na prvé pole tejto dráhy za druhou prekážkou. Napr. pri postavení KLa2, KLa3, KLa4, KLc5, KLe7 sú možné tieto ťahy: KLa2-a5, KLa4-a1, KLa3-f8. 90
Kobylka Kobylka preskakujúca bodovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom cez prekážku, pričom doskočné pole je vzdialené od prekážky o rovnaké súradnice a v rovnakom smere ako prekážka od východiskového poľa. Napr. Ko stojaca na g7 môže cez prekážka na e5 ťahať na c3, pri ďalšej prekážke na d4 môže ťahať aj na c3 aj na a1. 90
Kráľovsko-kobylková blcha špeciálna preskakujúca a bravá bodovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom cez prekážku, pričom východiskové pole je vzdialené od prekážky o jednotkový ťah kráľa, práve tak, ako je v rovnakom smere prekážka vzdialená od doskočného poľa, ktoré musí byť voľné. Prekážka pritom musí byť opačnej farby, ktorá sa berie. 90
Mao plazivá bodovo-bodová figúra, ktorej východiskové pole je vzdialené od antiprekážky o jednotkový ťah vezíra a doplazné pole v tom istom smere o jednot-kový ťah fersa. 90
Maová blcha špeciálna preskakujúca a bravá bodovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom cez prekážku, pričom východiskové pole je vzdialené od prekážky o jednotkový ťah vezíra a prekážka v rovnakom smere od doskočného poľa, ktoré musí byť voľné, o jednotkový ťah fersa. Prekážkou musí byť pritom kameň opačnej farby, ktorý sa berie. Ak je prekážkou kráľ a doskočné pole moovej blchy je voľné, kráľ stojí v šachu. 90
Matelot morský pešiak, metafigúra, ktorá chodí ako pešiak a pôsobí ako fersovo-kobylková blcha v smere chodu. 90
Moa plazivá bodovo-bodová figúra, ktorej východiskové pole je vzdialené od antiprekážky o jednotkový ťah fersa a doplazné pole v tom istom smere o jednotkový ťah vezíra. 90
Moová blcha špeciálna preskakujúca a bravá bodovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom cez prekážku, pričom východiskové pole je vzdialené od prekážky o jednotkový ťah fersa a prekážka v rovnakom smere od doskočného poľa, ktoré musí byť voľné, o jednotkový ťah vezíra. Prekážkou musí byť pritom kameň opačnej farby, ktorý sa berie. Ak je prekážkou kráľ a doskočné pole moovej blchy je voľné, kráľ stojí v šachu. 90
Nereida morský strelec, metafigúra, ktorá chodí ako strelec a pôsobí ako strelcová blcha. 90
Orol modifikácia cvrčka, cvrček, ktorý nad prekážkou mení smer ťahu o 90 stupňov. 90
Poseidon morský kráľ, metafigúra s funkciou kráľa, ktorá chodí ako kráľ a pôsobí ako kráľovsko-kobylková blcha. 90
Ružový cvrček Rose-hopper preskakujúca dráhovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe ruže na prvé pole tejto dráhy za prekážkou. 90
Scylla morský mao, metafigúra, ktorá chodí ako mao, a pôsobí ako maová blcha. 90
Strelcová blcha špeciálna preskakujúca a bravá dráhovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe strelca na prázdne pole tesne za prekážkou opačnej farby, ktorú berie. 90
Špirálový tátoš (skokan) dráhová figúra, ktorá sa pohybuje po dráhe vytvorenej z doskočných polí jazdca usporiadaných okolo ortogonálnej osi. Existuje „široké“ usporiadanie: ŠTa1-b3-a5-b7 (dlhošpirálový tátoš) alebo „tesné“ usporiadanie: ŠTa1-c2-a3-c4-a5-c6 (krátkošpirálový tátoš). Kombinovaná figúra pohybujúca sa ako krátkošpirálový tátoš (skokan) a dlhošpirálový tátoš (skokan). t. j. pohybuje sa krátkej i dlhej špirále. 90
Vezír Wazir skokan (0,1). Bodová figúra s pohyblivosťou na polia so súradnicami (0,1). 90
Vežová blcha špeciálna preskakujúca a bravá dráhovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe veže na prázdne pole tesne za prekážkou opačnej farby, ktorú berie. 90
Vežový cvrček 2 preskakujúca dráhovo-bodová figúra, ktorá sa pohybuje skokom po dráhe veže na druhé pole tejto dráhy za prekážkou. 90
Vežový orol Rook Eagle vežový cvrček, ktorý nad prekážkou mení smer ťahu o 90 stupňov. 90

Comments are closed