Použité symboly

Pokiaľ nie je uvedené ináč, v našom časopise šachové kamene stabilne označujeme týmito grafickými symbolmi:

Symbol Kameň Symbol Kameň Symbol Kameň Symbol Kameň
r kráľ | mutujúci kráľ k prešporský kráľ ^ iný druh kráľa
de dáma uv leo (čínska dáma) sq cvrček wx lion
t veža y pao (čínska veža) o vežový cvrček z vežový lion
f strelec l vao (čínsky strelec) b strelcový cvrček m strelcový lion
c jazdec g nao (čínsky tátoš) n tátoš h tátošový lion
î ťava Å žirafa û zebra ruža
p pešiak [ dummy j berolina { jež
Ì imitátor a kobylka @ paralyzujúci kameň i sirota

Comments are closed.