PAT A MAT 109

Zo 109. čísla časopisu PAT A MAT vyberáme nasledovné časti:

 • obsah
 • 4 fotografie
 • originály
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2018 – #2
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2018 – h#
 • predbežný výsledok turnaja Kekely 60 JT
 • errata
 • vypísanie turnajov PAT A MAT 2019
 • tiráž

Stiahnite si výber ako PDF: PaM 109.

PAT A MAT 108

Zo 108. čísla časopisu PAT A MAT vyberáme nasledovné časti:

 • obsah
 • 2 fotografie
 • originály
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2013 – pomocné maty
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2016 – exo okrem h#
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2017 – exo okrem h#
 • vypísanie turnajov PAT A MAT 2019
 • tiráž

Stiahnite si výber ako PDF: PaM 108.

PAT A MAT 106

Zo 106. čísla časopisu PAT A MAT vyberáme nasledovné časti:

 • obsah
 • 2 fotografie
 • originály
 • krátky článok s originálmi
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2016 – exo h#n
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2017 – exo h#n
 • článok k jubileu šéfredaktora s originálom
 • vypísanie turnajov PAT A MAT 2019
 • tiráž

Stiahnite si výber ako PDF: PaM 106.

PAT A MAT 104

Zo 104. čísla časopisu PAT A MAT vyberáme nasledovné časti:

 • obsah
 • 3 fotografie
 • pozvánka do Marianky 2018
 • originály venované jubilantom
 • originály
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2017 – h#2
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2016-2017 – #3
 • opravy a úpravy
 • definitívny výsledok TT 26. MM SR – C 1.4.2018
 • vypísanie turnajov PAT A MAT 2018
 • tiráž

Stiahnite si výber ako PDF: PaM 104.