PAT A MAT 128

Zo 128. čísla časopisu PAT A MAT vyberáme nasledovné časti:

 • obsah
 • originály
 • výsledky turnajov PAT A MAT
  • 2022-2023 štúdie – predbežný
 • výsledky turnajov SOKŠ
  • Memoriál K. Mlynku – definitívny
 • fotografie
 • vypísanie turnajov PAT A MAT 2024 a 2024-2025
 • tiráž

Stiahnite si výber ako PDF: PaM 128.

PAT A MAT 126

Zo 126. čísla časopisu PAT A MAT vyberáme nasledovné časti:

 • obsah
 • informácia o úmrtí Bedricha Formánka
 • originály
 • výsledky turnajov PAT A MAT
  • 2020 exo – predbežný
  • 2020-2021 #3 – predbežný
  • 2022 exo – predbežný
  • 2022 #2 – definitívny
 • informácia o členskom SOKŠ na rok 2024 a predplatnom PAT A MAT
 • fotografie
 • vypísanie turnajov PAT A MAT 2024 a 2024-2025
 • tiráž

Stiahnite si výber ako PDF: PAM 126. (NB: 22.12. 20:45 bola pridaná do súboru 1 strana.)

PAT A MAT 125

Zo 125. čísla časopisu PAT A MAT vyberáme nasledovné časti:

 • obsah
 • fotografie
 • článok Bedricha Formánka s originálom
 • originály
 • výsledok jubilejného turnaja Bedrich Formánek 90
 • vypísanie turnajov PAT A MAT 2023
 • článok Awaniho Kumara pri príležitosti 125. čísla časopisu
 • tiráž

Stiahnite si výber ako PDF: PaM 125.

 

PAT A MAT 122

Zo 122. čísla časopisu PAT A MAT vyberáme nasledovné časti:

 • obsah
 • fotografie
 • informácia o predplatnom a členskom
 • originály
 • errata
 • predbežné výsledky turnajov
  • PAT A MAT 2020-2021 – #n
  • JT Zoltán Labai-80
 • vypísanie turnajov PAT A MAT 2023
 • tiráž

Stiahnite si výber ako PDF: PaM 122

PAT A MAT 121

Zo 121. čísla časopisu PAT A MAT vyberáme nasledovné časti:

 • obsah
 • fotografie
 • originály
 • errata
 • predbežné výsledky turnajov
  • PAT A MAT 2021 – h#
  • JT Vasil Ďačuk-50, oddelenie A
  • JT Vasil Ďačuk-50, oddelenie B
 • vypísanie turnajov PAT A MAT 2022
 • tiráž

Stiahnite si výber ako PDF: PaM 121