PAT A MAT 98

Z 98. čísla časopisu PAT A MAT vyberáme nasledovné časti:

  • obsah
  • 1 fotografia
  • originály
  • stručná správa z VZ SOKŠ
  • informácia o zmenách v redakčnom kolektíve
  • krátke blahoželanie – Ľudovít Lačný 90
  • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2015 – #2
  • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2015 – h#
  • vypísanie turnajov PAT A MAT 2017
  • tiráž

Stiahnite si výber ako PDF: PaM 98

PAT A MAT – Obsah 8. zväzku

Technický redaktor Ivan Jarolín pripravil kompletný obsah 8. zväzku časopisu PAT A MAT. Zahŕňa čísla 83-94, čo je celkovo 400 strán. Zároveň je možné v ňom nájsť referencie na všetky diagramy členené podľa oddelení a autorov.

Obsah si môžete stiahnuť ako pdf súbor.