PAT A MAT 98

Z 98. čísla časopisu PAT A MAT vyberáme nasledovné časti:

 • obsah
 • 1 fotografia
 • originály
 • stručná správa z VZ SOKŠ
 • informácia o zmenách v redakčnom kolektíve
 • krátke blahoželanie – Ľudovít Lačný 90
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2015 – #2
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2015 – h#
 • vypísanie turnajov PAT A MAT 2017
 • tiráž

Stiahnite si výber ako PDF: PaM 98

PAT A MAT – Obsah 8. zväzku

Technický redaktor Ivan Jarolín pripravil kompletný obsah 8. zväzku časopisu PAT A MAT. Zahŕňa čísla 83-94, čo je celkovo 400 strán. Zároveň je možné v ňom nájsť referencie na všetky diagramy členené podľa oddelení a autorov.

Obsah si môžete stiahnuť ako pdf súbor.

PAT A MAT 92

Z 92. čísla časopisu PAT A MAT vyberáme nasledovné časti:

 • obsah
 • originály
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2012-2013 – #n
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2014 – exo
 • predbežný výsledok MT Ľ. Lehena
 • errata
 • 2 fotografie a spomienky na zosnulých skladateľov
 • vypísanie turnajov PAT A MAT 2015
 • tiráž

Stiahnite si výber ako PDF: PaM 92