PAT A MAT 106

Zo 106. čísla časopisu PAT A MAT vyberáme nasledovné časti:

 • obsah
 • 2 fotografie
 • originály
 • krátky článok s originálmi
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2016 – exo h#n
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2017 – exo h#n
 • článok k jubileu šéfredaktora s originálom
 • vypísanie turnajov PAT A MAT 2019
 • tiráž

Stiahnite si výber ako PDF: PaM 106.

PAT A MAT 104

Zo 104. čísla časopisu PAT A MAT vyberáme nasledovné časti:

 • obsah
 • 3 fotografie
 • pozvánka do Marianky 2018
 • originály venované jubilantom
 • originály
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2017 – h#2
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2016-2017 – #3
 • opravy a úpravy
 • definitívny výsledok TT 26. MM SR – C 1.4.2018
 • vypísanie turnajov PAT A MAT 2018
 • tiráž

Stiahnite si výber ako PDF: PaM 104.

PAT A MAT 98

Z 98. čísla časopisu PAT A MAT vyberáme nasledovné časti:

 • obsah
 • 1 fotografia
 • originály
 • stručná správa z VZ SOKŠ
 • informácia o zmenách v redakčnom kolektíve
 • krátke blahoželanie – Ľudovít Lačný 90
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2015 – #2
 • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2015 – h#
 • vypísanie turnajov PAT A MAT 2017
 • tiráž

Stiahnite si výber ako PDF: PaM 98