PAT A MAT – Obsah 8. zväzku

Technický redaktor Ivan Jarolín pripravil kompletný obsah 8. zväzku časopisu PAT A MAT. Zahŕňa čísla 83-94, čo je celkovo 400 strán. Zároveň je možné v ňom nájsť referencie na všetky diagramy členené podľa oddelení a autorov.

Obsah si môžete stiahnuť ako pdf súbor.

PAT A MAT 92

Z 92. čísla časopisu PAT A MAT vyberáme nasledovné časti:

  • obsah
  • originály
  • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2012-2013 – #n
  • predbežný výsledok turnaja PAT A MAT 2014 – exo
  • predbežný výsledok MT Ľ. Lehena
  • errata
  • 2 fotografie a spomienky na zosnulých skladateľov
  • vypísanie turnajov PAT A MAT 2015
  • tiráž

Stiahnite si výber ako PDF: PaM 92